Vilkår for Ionity ladepakker

Endret Wed, 08 Feb 2023 ved 12:23 PM

Ionity-pakken gir en fast, rabattert pris hos Ionity i alle land der Elton tilbyr lading.


  • Pris for ladepakken er 69 kroner per måned og den har 12 måneders bindingstid (totalpris: 838 kroner)


  • Pris for lynlading på Ionity-stasjoner: 

            Norge: 5,63 NOK/kWh

            Sverige: 6,60 SEK/kWh

            Danmark: 4,92 DKK/kWh

            Finland: 0,29 EUR/kWh


  • Ladeprisene er fastsatt på det tidspunktet du kjøpte ladepakken, og er aktiv i en periode på 12 måneder. 


  • Månedsavgiften trekkes automatisk fra ditt valgte betalingskort hver måned.


  • Ladepakken kan ikke sies opp i løpet av den inneværende 12-månedersperioden.


  • Ladepakken fornyes automatisk med nye 12-måneder ved utløpet av inneværende periode. 


  • Dersom du ikke ønsker fornyelse av ladepakken, må du avslutte ladepakken før første trekkdato i ny 12-måndersperiode. Dette kan du gjøre når som helst, men pakken vil forbli aktiv ut inneværende avtaleperiode.


Elton forbeholder seg retten til å justere prisen ved fornyelse dersom Eltons priser hos Ionity har endret seg i løpet av den inneværende 12-månedersperioden. 


Elton kan foreta tilpasninger i produktet, herunder fjerne hele produktet dersom Eltons avtale med Ionity skulle endres eller falle bort. For øvrig gjelder Eltons brukervilkår.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen